Эуфиллин (Дозировка)

30.05.2010г.

Rp. Euphyllini 0,1
D. t. d. N. 10 in tabul.
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день.

Rp. Sol. Euphyllini 12% 2,0
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 2 мл в мышцы 1—2 раза в день.

Rp. Sol. Euphyllini 2,4% 10,0
D. t. d. N. 3 in amp.
S. В вену по 5—10 мл (развести в 20 мл 40% раствора глюкозы; вводить медленно!).

Rp. Euphyllini 0,1
Dimedroli 0,025
Sacchari 0,2
M. f. pulv.
D. t. d. N. 12 in caps, gelat
S. По 1 капсуле 2—3 раза в день (при бронхиальной астме).

Rp. Euphyllini 0,1
Ephedrini hydrochlorici 0,025
Sacchari 0,2
M. f. pulv.
D. t. d. N. 12 in caps, gelat
S. По 1 капсуле 2—3 раза в день (при бронхиальной астме).

Rp. Euphyllini 0,3
Butyri Cacao 2,0
 M. f. suppos.
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече 2 раза в день.

Rp. Euphyllini
Barbamyli aa 0,25
Butyri Cacao 1,5
M. f. suppos.
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече 2 раза в день.

«Лекарственные средства», М.Д.Машковский

Читайте далее: